03


Dec

Kinderopvang starten

1 comment In kinderopvang By Constan

Kinderopvang starten

In Nederland zorgen zo’n 3200 kinderopvangbedrijven dagelijks voor de opvang van kinderen. Als u van plan bent zelf een kinderopvang te starten zijn er een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden. Zo stelt de overheid de nodige eisen ten aanzien van accommodatie, groepsgrootte, personeel en veiligheid.

Accommodatie

Hou er bij het zoeken naar een geschikte accommodatie rekening mee dat per kind ten minste 3,5 m2 bruto-oppervlakte passend ingerichte (speel)ruimte beschikbaar moet zijn. Ook de buitenruimte moet voor kinderen veilig en toegankelijk te zijn en bedraagt ten minste 3 m2 bruto oppervlakte speelruimte per aanwezig kind. Daarnaast dient uw opvang zich te houden aan het Bouwbesluit en het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Meer informatie hierover is te vinden op www.allesoverspelen.nl en op de site van de rijksoverheid.

Personeel

Uiteraard besteedt u voldoende aandacht aan de opleidingseisen van uw personeel. Zo dienen zij te beschikken over een diploma dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang, de buitenschoolse of naschoolse opvang (BSO/NSO).2 zoals bijvoorbeeld Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3). Een volledige lijst vindt u op de website van FCB: www.fcb.nl. Zij dienen daarnaast te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Groepsgrootte

Per tien kinderen moet altijd één pedagogisch medewerker aanwezig zijn. Dit geldt voor kinderen van 4 jaar tot de leeftijd waarop hun basisonderwijs eindigt. Buitenschoolse opvang vindt plaats in groepen van ten hoogste twintig kinderen.

Uurtarief

Welk uurtarief u vraagt is uiteraard afhankelijk van uw bedrijfskosten. Hou er echter rekening mee dat bij de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen in 2014 wordt uitgegaan van een maximum uurtarief van € 6,70 voor kinderen tot 4 jaar (dagopvang) en van € 6,25 voor kinderen in de buitenschoolse opvang.

KidoManager ontzorgt

Bent u eenmaal gestart, dan wilt u uw kinderopvang uiteraard effectief leiden en flexibel opereren. Zeker in deze tijd is het bovendien van belang om daarbij goed te letten op de kosten. Dat kan met KidoManager, een flexibel online beheerprogramma voor gastouders, kinderopvang en peuterspeelzaal. Met KidoManager kunt u uw personeel effectief inplannen.

Online factureren

U bent flexibel door ouders de mogelijkheid te geven om via internet een wijziging door te geven, ook kunt u online factureren. Daarnaast kunnen ouders ook via internet op hun smartphone, tablet of computer zien wat hun kind allemaal gedaan heeft in de afgelopen periode. Deze gegevens kunnen door de leidsters eenvoudig en snel ingevoerd worden via bijvoorbeeld een groepstablet.

lees meer …

13


Oct

Gastouderopvang: persoonlijk en kleinschalig

1 comment In gastouder By Constan

In Nederland wordt een grote groep kinderen regelmatig opgevangen door een gastouder. In juli 2014 telde het ministerie maar liefst 38.215 geregistreerde gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Aan die gastouders worden sinds de aanscherping van de regels in 2010 wel strikte regels gesteld.

Diploma′s en certificaten

Zo moeten gastouders allereerst in het bezit zijn van een diploma of certificaat voor gastouderopvang, bijvoorbeeld MBO-II Helpende Zorg en Welzijn. Daarnaast dienen zij te beschikken over een geregistreerd certificaat 'Eerste hulp aan kinderen'. Verder is het belangrijk dat gastouders Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal spreken. Iedere gastouder moet bovendien in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, dienen ook volwassen huisgenoten in het bezit te zijn van een VOG.

Landelijk register

Gastouders moeten ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen (LRKP). De GGD houdt rechtstreeks toezicht en brengt dan ook regelmatig een inspectiebezoek aan gastouders op de opvanglocatie.

Waarom kiezen voor een gastouder?

Dat veel ouders hun kindje graag bij een gastouder onderbrengen, kent meerdere redenen. Zo komt een kind bij een gastouder in een knusse, huiselijke omgeving terecht. Ouders hebben te maken met slechts één aanspreekpunt. Dat maakt afspraken maken omtrent voeding en andere zaken een stuk eenvoudiger. Hoeveel kinderen worden opgevangen door een gastouder, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Zo mag een gastouder maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan: maximaal 5 kinderen tot 4 jaar; maximaal 4 kinderen tot 2 jaar; maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. Dit maximum aantal kinderen is overigens inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Opvanglocatie

De locatie waar gastouders kinderen opvangen moet ook aan een aantal regels voldoen. Zo moet de woning beschikken over een aparte slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar. Uiteraard moeten er voldoende speelmogelijkheden zijn en mag er in de woning niet gerookt worden. Vangt de gastouder vier kinderen of meer op, dan moet er tevens een achterwacht zijn voor noodgevallen.

Kinderopvang in 2015

Na flinke bezuinigingen in de afgelopen jaren, krijgen ouders met een kind in de kinderopvang in 2015 weer een hogere vergoeding per uur, omdat de uurprijzen in de kinderopvang worden geïndexeerd. Dat heeft de ministerraad onlangs besloten op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken. Door de maatregel stijgt de kinderopvangtoeslag mee met de loon- en prijsontwikkeling. Zo wordt de nieuwe maximum uurprijs in 2015 voor gastouderopvang 5,48 euro.

lees meer …

06


Oct

Nieuwe wet 1 juli 2015: klachten officieel in behandeling

1 comment In overheid By Constan

Vanaf 1 juli 2015 wil minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken een nieuwe wet invoeren die ouders meer rechten geeft over het kinderdagverblijf waar zij klant zijn. Kinderopvangbedrijven zijn dan verplicht om zich aan te melden bij de stichting Geschillencommissie die bindende uitspraken doet over klachten ingediend door ouders en welke niet opgepakt worden door de kinderopvangbedrijven binnen een periode van een maand.

Het is dan ook van groot belang voor het kinderdagverblijf om een goed, overzichtelijk en duidelijk klachtensysteem te hanteren waar ouders eenvoudig kunnen bekijken wat de status is van hun klacht. KidoManager kan u hierbij helpen door het online registreren van de klacht, en deze een uniek volgnummer te geven. Dit biedt ouders de mogelijkheid om controleren wat de status is van hun klacht. Een tijdsduurbewakingslijn geeft u als kinderopvangorganisatie de mogelijkheid om tijdig te reageren op een klacht van een klant (ouder). Dit systeem zit standaard bij KidoManager en zal uw organisatie dan ook geen extra investering kosten.

lees meer …

01


Oct

KidoManager gaat naar de KindVak 2014

1 comment In algemeen By Constan

KidoManager zal voor het eerst te zien zijn op de KindVak beurs die op 27, 28 en 29 november 2014 plaatsvindt in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. Graag ontvangen wij u op onze stand (nummer 700) voor een gesprek over de mogelijkheden van KidoManager voor uw bedrijf.

KidoManager maakt het beheren van uw kinderopvangbedrijf, gastouderbureau, peuterspeelzaal of BSO eenvoudig en geeft u inzicht in de bezetting van uw organisatie. Het tijdig signaleren van onder- en/of overbezetting is nog maar één van de vele mogelijkheden. Zo kunt u met behulp van KidoManager de facturatie digitaal afhandelen door het versturen van facturen via e-mail. Daarnaast kunnen klanten hun kinderen aan- of afmelden via KidoManager. Bij het gebruik van KidoManager hoeft u bovendien niet te denken aan upgraden, back-ups of bereikbaarheid. U hoeft niet eens op kantoor te zijn voor het beheer van uw kinderdagverblijf, gastouderbureau of peuterspeelzaal. Bekijk voor alle mogelijkheden van KidoManager de website of bezoek ons op de KindVak beurs, stand 700.

Over de KindVak beurs

Dit is alweer de 19e editie van de KindVak beurs die gehouden wordt in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. De KindVak beurs is het evenement voor wie met kinderen werkt. KindVak 2014 bestaat uit een bomvol programma en biedt alle professionals in de kinderopvang, gastouderopvang, BSO en peuterspeelzalen een platform om kennis te delen met andere professionals. Met een bezoek aan de KindVak beurs 2014 bent u klaar voor de toekomst die vele veranderingen met zich mee zal brengen.

lees meer …