03


Dec

Kinderopvang starten

6 comment In kinderopvang By Constan

Kinderopvang starten

In Nederland zorgen zo’n 3200 kinderopvangbedrijven dagelijks voor de opvang van kinderen. Als u van plan bent zelf een kinderopvang te starten zijn er een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden. Zo stelt de overheid de nodige eisen ten aanzien van accommodatie, groepsgrootte, personeel en veiligheid.

Accommodatie

Hou er bij het zoeken naar een geschikte accommodatie rekening mee dat per kind ten minste 3,5 m2 bruto-oppervlakte passend ingerichte (speel)ruimte beschikbaar moet zijn. Ook de buitenruimte moet voor kinderen veilig en toegankelijk te zijn en bedraagt ten minste 3 m2 bruto oppervlakte speelruimte per aanwezig kind. Daarnaast dient uw opvang zich te houden aan het Bouwbesluit en het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Meer informatie hierover is te vinden op www.allesoverspelen.nl en op de site van de rijksoverheid.

Personeel

Uiteraard besteedt u voldoende aandacht aan de opleidingseisen van uw personeel. Zo dienen zij te beschikken over een diploma dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang, de buitenschoolse of naschoolse opvang (BSO/NSO).2 zoals bijvoorbeeld Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3). Een volledige lijst vindt u op de website van FCB: www.fcb.nl. Zij dienen daarnaast te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Groepsgrootte

Per tien kinderen moet altijd één pedagogisch medewerker aanwezig zijn. Dit geldt voor kinderen van 4 jaar tot de leeftijd waarop hun basisonderwijs eindigt. Buitenschoolse opvang vindt plaats in groepen van ten hoogste twintig kinderen.

Uurtarief

Welk uurtarief u vraagt is uiteraard afhankelijk van uw bedrijfskosten. Hou er echter rekening mee dat bij de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen in 2014 wordt uitgegaan van een maximum uurtarief van € 6,70 voor kinderen tot 4 jaar (dagopvang) en van € 6,25 voor kinderen in de buitenschoolse opvang.

KidoManager ontzorgt

Bent u eenmaal gestart, dan wilt u uw kinderopvang uiteraard effectief leiden en flexibel opereren. Zeker in deze tijd is het bovendien van belang om daarbij goed te letten op de kosten. Dat kan met KidoManager, een flexibel online beheerprogramma voor gastouders, kinderopvang en peuterspeelzaal. Met KidoManager kunt u uw personeel effectief inplannen.

Online factureren

U bent flexibel door ouders de mogelijkheid te geven om via internet een wijziging door te geven, ook kunt u online factureren. Daarnaast kunnen ouders ook via internet op hun smartphone, tablet of computer zien wat hun kind allemaal gedaan heeft in de afgelopen periode. Deze gegevens kunnen door de leidsters eenvoudig en snel ingevoerd worden via bijvoorbeeld een groepstablet.