13


Oct

Gastouderopvang: persoonlijk en kleinschalig

6 comment In gastouder By Constan

In Nederland wordt een grote groep kinderen regelmatig opgevangen door een gastouder. In juli 2014 telde het ministerie maar liefst 38.215 geregistreerde gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Aan die gastouders worden sinds de aanscherping van de regels in 2010 wel strikte regels gesteld.

Diploma′s en certificaten

Zo moeten gastouders allereerst in het bezit zijn van een diploma of certificaat voor gastouderopvang, bijvoorbeeld MBO-II Helpende Zorg en Welzijn. Daarnaast dienen zij te beschikken over een geregistreerd certificaat 'Eerste hulp aan kinderen'. Verder is het belangrijk dat gastouders Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal spreken. Iedere gastouder moet bovendien in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, dienen ook volwassen huisgenoten in het bezit te zijn van een VOG.

Landelijk register

Gastouders moeten ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen (LRKP). De GGD houdt rechtstreeks toezicht en brengt dan ook regelmatig een inspectiebezoek aan gastouders op de opvanglocatie.

Waarom kiezen voor een gastouder?

Dat veel ouders hun kindje graag bij een gastouder onderbrengen, kent meerdere redenen. Zo komt een kind bij een gastouder in een knusse, huiselijke omgeving terecht. Ouders hebben te maken met slechts één aanspreekpunt. Dat maakt afspraken maken omtrent voeding en andere zaken een stuk eenvoudiger. Hoeveel kinderen worden opgevangen door een gastouder, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Zo mag een gastouder maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan: maximaal 5 kinderen tot 4 jaar; maximaal 4 kinderen tot 2 jaar; maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. Dit maximum aantal kinderen is overigens inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Opvanglocatie

De locatie waar gastouders kinderen opvangen moet ook aan een aantal regels voldoen. Zo moet de woning beschikken over een aparte slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar. Uiteraard moeten er voldoende speelmogelijkheden zijn en mag er in de woning niet gerookt worden. Vangt de gastouder vier kinderen of meer op, dan moet er tevens een achterwacht zijn voor noodgevallen.

Kinderopvang in 2015

Na flinke bezuinigingen in de afgelopen jaren, krijgen ouders met een kind in de kinderopvang in 2015 weer een hogere vergoeding per uur, omdat de uurprijzen in de kinderopvang worden geïndexeerd. Dat heeft de ministerraad onlangs besloten op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken. Door de maatregel stijgt de kinderopvangtoeslag mee met de loon- en prijsontwikkeling. Zo wordt de nieuwe maximum uurprijs in 2015 voor gastouderopvang 5,48 euro.