30


Sep

Gebruiker toevoegen

0 reacties in gebruikers door kidomanager

Toevoegen van een nieuwe gebruiker

Klik op de button gebruiker toevoegen, vul de gebruikersnaam in (advies is e-mailadres) en kies een wachtwoord. Kies een sterk wachtwoord van minimaal 8 karakters met minimaal 1 hoofdletter en een cijfer en een leesteken.

Vul het e-mailadres in van deze gebruiker voor bijvoorbeeld het automatisch herstellen van wachtwoorden en selecteer het type account (ouder, medewerker of manager).

Bij het selecteren van het type account kunt u daarna bepalen aan welke gebruikersgegevens dit account gekoppeld dient te worden. Bij medewerkers ziet u alleen de medewerkers. Bij ouder kunt u de desbetreffende ouder selecteren.